Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu: 58-785-34-37 ​​lub e-mail: radcapmm@gmail.com


Wynagrodzenie

Wynagrodzenie uzależnia się od rodzaju i stopnia skomplikowania danej sprawy i jest uzgadniane indywidualnie z Klientem przez rozpoczęciem świadczenia pomocy prawnej przez radcę prawnego.

Wynagrodzenie może mieć formę:

- ryczałtową, stosowane w sprawach, w których możliwy jest do przewidzenia zakres świadczonej pomocy prawnej oraz nakład pracy, a także w przypadku stałej obsługi na rzecz osób prawnych;

- godzinową, stosowane w przypadku braku możliwości określenia z góry zakresu świadczonej pomocy prawnej i nakładu pracy, wówczas wynagrodzenie określa stała stawka za godzinę pracy;

- success free, wynagrodzenie dodatkowe, ustalane obok wynagrodzenia ryczałtowego

w przypadku spraw o dużym skomplikowaniu, wymagających znacznego nakładu pracy i podwyższonym ryzyku prowadzenia sprawy. Stanowi procent uzyskanego przez Klienta roszczenia w danej sprawie.